Zelená -  Ložiská Českej republiky
 Modrá -  Ložiská Slovenskej republiky